Mar 5, 2011

Nagrada za blog / Blog award

Moj blog je dobio nagradu! Magda, sa bloga magda magda design studio mi je dodelila Versatile Blog Award nagradu (Nagrada za svestran blog). Kao i Magdi, i meni je ovo prva nagrada za blog i veoma sam počastvovana istom. Hvala Magda! Svim čitaocima preporučujem da posete njen blog, jer Magda ima veoma specifičan, duhovit stil pisanja, a njene krojačke veštine i maštovite kreacije oduzimaju dah.

Nagrada uključuje i par pravila koje moram da ispoštujem:
 1. Zahvaliti se osobi koja vam je prosledila nagradu i postaviti u svom postu link na njen blog
 2. Nabrojati 7 proizvoljnih činjenica o sebi
 3. Proslediti nagradu na 15 novootkrivenih blogova
 4. Kontaktirati svakog autora bloga kome se prosleđuje nagrada, obavestiti ga o nagradi koja mu se prosleđuje. Takođe, kontaktirati osobu koja vam je prosledila nagradu i obavestiti je da ste prihvatili nagradu.

Hm... sedam nasumičnih činjenica o meni...
 1. Ja sam levoruka, i dugo sam imala problem da pronađem par makaza koje su mi udobne za korišćenje. Čak sam nabavila i par koji je namenjen levorukima, ali nisam bila zadovoljna njima. Trenutno imam makaze koje su univerzalne i za levoruke i za desnoruke, lagane su i jako oštre. Savršen par!
 2. Ne podnosim da prepravljam garderobu. Radije ću sašiti stvar od nule, nego rasparati par šavova. Divim se ljudima koji kupuju polovnu garderobu i kasnije je redizajniraju. Ja nikad nisam imala strpljenja za tako nešto.
 3. Dok sam studirala, jedno vreme sam bila opsednuta štrikanjem. Imala sam običaj da nosim štrikeraj sa sobom gde god da sam išla. Dešavalo mi se da na sred sedeljke izvadim svoj pribor i nastavim da štrikam :-). U početku su me ljudi pomalo čudno gledali, ali su se vremenom navikli na to.
 4. Generalno, imam faze kada upadam u tzv. kreativni šok (kako ga je imenovala moja dobra drugarica): opsesivni momenti kreativne inspiracije i produktivnosti, tokom kojih nisam u stanju ničemu drugom da se posvetim osim onome što stvaram ili šijem. U takvim momentima sam u stanju da satima ne jedem, ne pijem nikakvu tečnost, čak ni u toalet ne odlazim, ne izlazim iz kuće i po običaju tada patim od nesanice. Što sam starija, ovakvi ispadi su sve blaži, ali su i dalje prisutni.
 5. Ne znam da heklam i jako bih volela da naučim to. Par puta sam pokušala sama da naučim da heklam, ali nisam isheklala ništa ozbiljnije od osnovnog lanca.
 6. Ne podnosim jake mirise i ne koristim parfeme. U parfimerijama se uzmenirim, nos me svrbi, imam osećaj da ne mogu da dišem pa jedva čekam da pobegnem odande.
 7. Ne izlazim iz kuće bez minđuša. Imam kolekciju od stotinak pari ovog nakita, koja svakog dana raste. 
Na dnu posta nalazi se lista blogova kojim želim da prosledim nagradu. Prva tri bloga su na srpskom jeziku, četvrti blog na listi je fascinantan blog koji nema uvek mnogo veze sa šivenjem ali je konstantan izvor inspiracije, preostalih 11 blogova je na engleskom, iako su autorke locirane širom sveta.


My blog has been awarded! Magda, from magda magda design studio  awarded me with the Versatile Blog Award. Just like Magda, this is my first blog award, and I feel so honored by it. Thank you Magda! I recommend Magda's blog to all readers, Magda has a very specific, witty writing style, and her sewing skills and imaginative creations just take your breath away.

The award includes several rules:
 1. Thank the person who awarded you and link back to them in your post
 2. Tell 7 random facts about yourself
 3. Pass the award on to 15 new found bloggers
 4. Contact each blogger you want to pass the award on to and let them know you’ve done so, and let the giver of your award know you accept it.
Hm... seven random facts about me... 
 1. I am left-handed, and for a long time I had problems finding a pair of scissors that were comfortable to use. I even got a pair designed for lefties, but they just didn't work for me. Now I use a pair of scissors that are universal for both lefties and right-handed; they're light and extra sharp. A perfect pair!
 2. I can't stand repairing the clothes. I'd rather make a new garment down from scratch than rip a few seams off. I admire people who buy thrifted clothes and recycle it. I never had enough patience for that. 
 3. While I was at college, I used to be obsessed with knitting. I used to take the knitting with me wherever I went to. Sometimes I'd pull out my knitting while being on a party and continue to knit :-). At first people stared at me, but they got used to it after awhile. 
 4. Generally, I have these phases when I fall into a so-called creative shock (as my good friend named it). When it happens, I become obsessively inspired and creative, and incapable to focus on anything else but the product of my creativity. In these moments I'm capable of not eating or drinking for hours, I even skip going to the toilet, I don't leave the house and I suffer from insomnia. As I get older these outbursts are less intensive, but they're still present.
 5. I've never learned to crochet, and I'd love to learn it. I tried a few times to teach myself to crochet, but I never made anything more than a basic chain.
 6. I can't stand strong smells and I don't use perfumes. I get anxious in the perfumeries, my nose itches me and I have a feeling I can't breath, so I can't wait to leave the object. 
 7. I don't leave the house without a pair of earrings. I have a collection of around 100 pairs of earrings, that keeps growing. 
Bellow is a list of blogs I'd like to pass the award to. The first 3 blogs are in Serbian, the forth is a fascinating blog that isn't much related to sewing, but is a constant source of inspiration. The remaining 11 blogs are in English, even though their authors are located around the globe.