Apr 13, 2011

RTW Tailoring Sew Along #1 - Izmene kroja spoljnih panela jakneDragi čitaoci, tekst koji sledi je prevod posta koji je Šeri napisala kako bi opisala izmene kroja za jaknu. Zbog dužine posta, rešila sam da prevod originalnog članka podelim na dva dela. Originalan tekst možete pročitati ovde

Dear readers, the following text is a translation of the post Sherry wrote in order to explain the changes she will make on the jacket pattern. She was kind to let me translate her posts to Serbian, so that my readers can follow up the Sewalong without problems. You can read the original post here.

============================================================================

Nadam se da ste već napravili test kroj, korigovali ga i napravili potrebne izmene. Ako imate problema sa korekcijom kroja, možete postaviti svoje slike u grupu na Flickr sajtu, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo. Čak i ako nemate problema sa krojem, postavite slike , jer bismo voleli da vidimo šta šijete!

Kao što sam obećala, prvo ćemo napraviti manje, ali veoma bitne izmene na kroju, kako bismo obezbedili bržu konstrukciju jakne. Takođe, ove izmene će nam omogućiti da svi pratimo isti konstrukcioni metod, bar onoliko isti koliko nam različiti stilovi jakni koje pravimo dozvole!


U ovom postu ću obraditi nekoliko izmena koje pravim na kroju kako bih ga pripremila za brzu konstrukciju jakne, tako da će vam biti potrebni sledeći krojni delovi:

 • zadnji panel
 • zadnji bočni panel
 • prednji panel
 • prednji bočni panel
 • gornji rukav
 • donji rukav
Prilagodićemo dodatke za šavove, postavićemo krojne oznaje tamo gde su potrebne, i prepravićemo dodatak za šavove duž poruba jakne, kako bismo pripremili kroj za umetanje postave. Ove izmene će vam oduzeti otprilike po 5min po krojnom delu, a možda ćete shvatiti da neke od krojnih delova ne morate uopšte da menjate. U svakom slučaju, to će vam biti odlična vežba da se bolje upoznate sa vašim krojem, tako da zante da kada šijete neki šav i delovi se ne poklapaju po dužini, da je sve u redu sa vašim krojem!

Mala napomena vezana za dodatke za šavove:

Većina komercijalnih krojeva ima uključene i dodatke za šavove, koji su 1.5cm široki (prim. prev.: Ovo ne važi za krojeve iz Burda časopisa!), ali ako ste već napravili i korigovali kroj, nema potrebe za tako širokim dodatkom za šavove (osim u slučaju da koristite veoma debelu tkaninu, ili planirate da dodate široke dekorativne štepove). U industrijskoj konfekciji koristimo dodatke širine 1cm ili 6mm, što, nasuprot uvreženom mišljenju, nije u cilju uštede tkanine! Ima mnogo prednosti korišćenja užih dodataka za šavove:
 • lakše je odokativno odrediti pravac linije šava kada je uži dodatak za šavove
 • šivenje duž krivina nalik onih kod princes krojeva je mnogo lakše kada dodaci za šavove ne prave zadebljanja
 • uglavljivanje rukava je lakše kada dodaci za šavove ne prave zadebljanja usled prevelike širine
 • zasecanje dodataka za šavove je ređe potrebno, ako ne i nepotrebno
 • manje je odstupanje prilikom uklapanja ukrštenih šavova
 • sve gorenavedene stavke vode do zaključka da je konstrukcija lakša i brža kada su dodaci za šavove uži
Takođe, korigovaćemo dodatke za šavove, samo na spoljnim panelima jakne, budući da ću vam pokazati kako da napravite krojne delove za opšivke i postavu na osnovu ovih delova.

Još jedna mala napomena:
Instrukcije koje slede su prilagođene za standardnu krojenu jaknu, nalik ovoj, a ako se vaš model dosta razlikuje (ima nabore, raglan rukave, i sl.), moraćete da adaptirate svoj kroj prema spostvenoj proceni!

Pa, da počnemo!

Zadnji deo:


 • Prekoporajte kroj na novi list papira, i suzite dodatke za šavove na 1cm. (prim. prev.: ukoliko koristite kroj iz Burda časopisa, postipak je obrnut - potrebno je dodati dodatke za šavove, širine 1cm)
 •  Označite brusne.
 • Ja volim da dodam ćoškić na zadnji bočni šav kod otvora rukava. U industrijskoj proizvodnji se ovo ne radi - ćošak se prosto odseče! Ja lično volim da se koristim ovim trikom kada šijem, jer vam pomenuti ćošak daje tačnu tačku kraja šava, i pomaže prilikom uklapanja krojnih delova u slučaju da ima nekih odstupanja u dužini kod ukoso sečenih delova. U suštini, dodatak za šav je produžen do svoje pune dužine, a teme ćoška bi trebalo da bude 1cm širok, kao što je i širina dodatka za šav:


 •  Proverite dužinu jakne i dodajte 4cm širok dodatak za šavove duž linije poruba. Ovo je tačna širina dodatka koja je potrebna za kasnije umetanje postave. Ukoliko šijete kaput, dodatak za šav može biti i širi (npr. 5cm):


 •  Kada sečete kroj, prvo ga presavijte duž linije poruba, a zatim ga isecite tako presavijenog, tako da dodatak za porub preslikava osnovni kroj. Takođe, napravite zasek na pregibu: •  Kada sečete kroj oko brusni, prvo presavijte brusne duž ivica, tako da brusne formiraju oblik koji će imati nakon peglanja tkanine, a zatim isecite kroj sa tako presavijenim brusnama. Kada se brusna otvori, kroj će, u produžetki brusne, imati adekvatan oblik dodatka za šav: • Sada isecite novi zadnji panel i napišite sve potrebne oznake na njemu: kroj, veličinu, liniju tkanja, instrukcije za sečenje materijala:

RTW Tailoring Sew Along - Anatomija krojene jakne


Dragi čitaoci, tekst koji sledi je prevod posta koji je Šeri napisala kako bi pojasnila termine koji su vezani za krojenu jaknu. Napominjem da ni sama ne znam tačan prevod svih korišćenih termina, pa nemojte nazive koje koristim uzimati kao zvnanične stručne termine. Ukoliko primetite da sam neki termin netačno prevela, budite slobodni da mi u komentarima napišete tačan naziv, a ja ću se potruditi da ispravim tekst. Takođe, napominjem da neću prevoditi delove originalnog posta koji se odnose na konkretnu jaknu koju Šeri planira da sašije. Originalan tekst možete pročitati ovde

Dear readers, the following text is translation of the post Sherry wrote in order to explain the sewing related terminology she'll use in her posts. She was kind to let me translate her posts to Serbian, so that my readers can follow up the Sewalong without problems. You can read the original post here.

============================================================================

(primedba prevodioca: crvenim sam ispisala termine za koje nisam sigurna da su ispravno prevedeni)

Da li ste spremni? Da li ste napravili i korigovali test kroj? Najpre ćemo napraviti nekoliko izmena na kroju, tako da će vam trebati dosta papira, olovaka, kao i makaze i još neki pribor: