Dec 23, 2012

TR Masterklas - 7. zadatak / TR Masterclass - 7th task

Konačno i sedmi zadatak - suknja sa ukrojenom trakom, prema zadatom ili sopstvenom dizajnu. 

Finally, the seventh task - a ribbon skirt made following the given or our own design.


Pre dve godine sam napravila suknju koristeći ovu tehniku. Iako sam slike već objavila na blogu, nikad nisam bila zadovoljna slikama jer nisu adekvatno prikazale linije šavova (crna boja se jako teško fotografiše), tako da sam rešila da postavim nove slike, na kojima se suknja zaista vidi.

Two years ago I made a skirt using this technique. I blogged about the skirt before, but I was never satisfied with photos since they never showed the seam lines adequately (black is hard to photograph), so I decided to post new photos, which actually show the skirt.

Pogled spreda / Front view


Pogled s leđa / Back view


Pogled s leve strane / Left view


Pogled s desne strane / Right view