Nov 4, 2013

Uglavljivanje rukava na bluzi / Setting in a sleeve on a blouse

Već sam na blogu objavila tutorijal koji opisuje kako se uglavljuje rukav, ali se taj tutorijal odnosi na deblje materijale, za kapute i jakne. Pošto primenjujem malo drugačiju tehniku kada radim sa tankim materijalima, pomislih kako ne bi bilo loše da vam pokažem još par caka.

I've already written a tutorial about setting in a sleeve, but that tut is related to thick fabrics used for coats and jackets. Since I use a slightly different technique when working with light fabrics, I thought it wouldn't hurt to show you a few more tricks.


Kada iskrojite rukav, prenesite oznake sa kugle rukava na materijal:
  • Tačku spajanja rukava sa ramenim šavom
  • Tačku spajanja rukava sa prednjim panelom prsluka
  • Tačke između kojih treba nabirati kuglu rukava
Koristeći najduži bod na mašini, proštepajte dva reda šava uz ivicu kugle rukava, a između tačaka za nabiranje kugle. Ostavite poduže končiće na oba kraja štepa.

When sleeve is cut, mark the following notches on your fabric:

  • The notch where sleeve is joined to the shoulder
  • The notch where sleeve is joined to the front bodice
  • Sleeve head ease markers
Using the longest stitch on your machine, run two rows of stitches on your sleeve's head, between the sleeve head ease markers. Leave long thread ends.Postavljajući lice materijala prema licu materijala, poravnajte šav rukava sa bočnim šavom prsluka, pa špenadlama uhvatite zajedno slojeve tkanine, prateći krivinu otvora za rukav. Zaustavite se u tačkama obeleženim na rukavu, u kojima počinje nabiranje kugle rukava.

With right sides together, align the sleeve's seam with the bodice side seam and pin the pieces together, following the curvature of the armscye. Stop pinning at the points where the sleeve head should be gathered.


Spojte vrh kugle rukava sa ramenim šavom.
Zatim, povlačenjem niti konca, naberite kuglu rukava dok se dužina kugle rukava ne izjednači sa dužinom otvora za rukav na prsluku. Ravnomerno rasporedite nabore, vodeći računa da se nigde ne formiraju velike falte. Uhvatite slojeve materijala gustim nizom špenadli.
Savet: Kada nabirate kuglu rukava, uradite prvo prednju pa zadnju stranu rukava ili obrnuto.

Pin the top of the sleeve head to the shoulder seam.
Pull the threads on the stitch rows to gather the sleeve head. Keep pulling until the length of the sleeve head is equal to the length of the armscye. Spread the gathers along the sleeve head, making sure there are no folds. Pin the layers with a dense set of pins.
Tip: When gathering the sleeve head, work first on front than on the back side of the sleeve or vice versa.Prišijte rukav za prsluk bluze, vodeći računa da šav ide malo ispod drugog šava za nabiranje, kako se konac ne bi video sa lica materijala. 
Otsecite konce koji vire. Obradite ivice kugle rukava i otvora za rukav zajedno, pa raspeglajte lepo rukav.
Savet: Slobodno možete šiti preko špenadli (dokle god su špenadle postavljene normalno u odnosu na pravac šava), ali štepajte polako, kako igla mašine ne bi udarila u špenadlu.

Sew the sleeve to the bodice, making sure your stitch runs just bellow the second row of the gathering stitch, so that the gathering stitch doesn't show on the right side of the fabric.
Cut off the loose threads and serge the SAa together.

Tip: You can sew over the pins (as long as the pins are perpendicular to the stitch line), but sew slowly so your needle doesn't hit the pin.