Apr 17, 2011

RTW Tailoring Sew Along #1 - Izmene kroja spoljnih panela jakne - drugi deo

Dragi čitaoci, tekst koji sledi je drugi deo prevoda posta koji je Šeri napisala kako bi opisala izmene kroja za jaknu. Originalan tekst možete pročitati ovde


Dear readers, the following text is a translation of the post Sherry wrote in order to explain the changes she will make on the jacket pattern. She was kind to let me translate her posts to Serbian, so that my readers can follow up the Sewalong without problems. You can read the original post here.

============================================================================

Zadnji bočni panel
 • Prekopirajte kroj na novi list papira i suzite dodatke za šavove na 1cm, kao što ste to uradili sa zadnjim panelom.
 • Dodajte dodatak za porub širine 4cm, i zasecite malo kroj duž linije poruba.

 • Prepravite otvor rukava, tako da dodatak za šavove bude 1cm širok iznad samog špica bočnog panela.


 • Pre no što iskrojite zadnji bočni panel, preklopite ga zadnjim panelom i proverite da li se dužine šavova oba panela poklapaju. 


 • Poravnajte oznake na oba panela duž linije struka. Koristeći olovku, pritisnite krojne panele na otprilike 1cm od linije šava. Zatim poravnavatje deo po deo krojnih panela, pomerajući olovku kako odmičete duž šava:

 • Isecite bočni panel i ispišite potrebne oznake, kao i liniju tkanja:Prednji bočni panel
 • Ponovite korake koji su opisani za zadnji bočni panel - dodaci za šavove širine 1cm, dodaci za porub širine 4cm, zaseci na liniji poruba, ćoškić na otvoru rukava, i sl. Ne zaboravite oznake za džepove.
 • Pre nego što isečete panel, proverite da li se poklapaju dužine šavova duž bočne ivice. 
 • Isecite i označite prednji bočni panel:
Prednji panel:
 • Prekopirajte prednji panel na novi list papira i prekopirajte sve oznake kroja. Podesite širinu dodataka za šavove na 1cm. • Dodajte dodatke za porub, širine 4cm i zasecite liniju poruba alki samo na bočnoj strani šava.
 • Napravite ćoškić na otvoru za rukav, na isti način kako je opisano za zadnji panel.
 • Označite tačku pregiba revera, i zasecite kroj kod tačke pregiba revera.


 • Označite liniju pregiba revera. Ova linija je možda već označena na vašem kroju, ali proverite i uporedite je sa vašim test krojem. Prekopirajte liniju sa test kroja na papir. Ova linija je obično udaljena 2.5cm od ramenog šava (bliže vratu).
 • Proverite da li se poklapaju dužine šavova prednjeg bočnog i centralnog prednjega panela. 
 • Isecite panel i ispišite potrebne oznake.
Gornji rukav:
 • Prekopirajte kroj na novi list papira, prekopirajte i sve oznake. Dodajte dodatke za šavove širine 1cm.


 • Dodajte ćoškić za otvor rukava na obe ivice kroja.
 • Doajte dodatke za porub širine 4cm; dodajte opšivak za šlic rukava, širine 4cm; isecite ćošak između doatka za šlic rukava i doatka za porub, na 1cm od ivice šava.

Tako da, kada presavijete kroj rukava po dijagonali:

I preštepate kroj duž isprekidane linije (obratite pažnju na to da linija šava ne mora biti nužno pod uglom od 90 stepeni) dobijate ovakav oblik: • Ovo je mnogo lakše postići kada radite sa papirnim krojem, nego kada biste istu prepravku kroja pokušavali direkrno na platnu!
 • Isecite kroj i označite ga.
Donji rukav:

 • Napravite iste izmene kao i na gornjem rukavu, ali pre no što isečete kroj, proverite da li se dužine šavova gornjeg i donjeg rukava poklapaju. Možda ćete primetiti da je linija šava gornjeg rukava malo duža nego kod donjeg rukava.

Rukav iz jednog dela:
 • Napravite iste izmene kao na gornjem rukavu kroja koji ima dva dela rukava, ali preklopite kroj rukava duž linije šava i proverite dužine linija i da li se markeri poklapaju. Takođe, proverite da li kroj ima dodatu dužinu - na primer, moj kroj ima dodatu dužinu u visini lakta, između dve oznake:

Još jedan korak - Uklapanje rukava i otvora rukava:
Proverite da li se rukav uklapa u otvor rukava, i koliko dodate dužine ćete morati da obradite prilikom šivenja. Preklopite krojne delove u širini od 2cm, kako biste formirali oblik otvora rukava:


Pričvrstite delove selotejpom, a zatim, počevši od bočnog šava, preklopite deo po deo rukava sa otvorom rukava:

Primetite da kugla rukava ima dodatu dužinu, postavljenu između dve oznake na samoj kugli. U mom slučaju, dodata dužina iznosi oko 2cm duž prednjeg dela rukava.


Ponovite isti postupak i duž zadnjeg dela rukava:


U mom primeru, dodata dužina iznosi otprilike isto 2cm.