Feb 26, 2012

Postavljanje konca na mašini Bagat Višnja / Threading the Bagat Višnja sewing machine


Pre par nedelja mi se jedna čitateljka obratila za pomoć oko svoje mašine. Naime, ona je poreklom iz Italije, a kupila je polovnu BAGAT Višnja mašinu, za koju ne može da nađe instrukcije na engleskom. Pošto  imam isti model mašine, bila sam voljna da joj pomognem instrukcijama za pravilno postavljanje gornjeg i donjeg konca, uz par fotografija. Možda pomognu i vama?

A few weeks ago a reader asked me to help her with her sewing machine. She's from Italy, but had bought the BAGAT Visnja sewing machine (the ex Yugoslavian brand), and she couldn't find a user manual for it in English. Since I have the same sewing machine model, I wanted to help her with the instructions for threading the machine, using a few photos. Perhaps someone will find these useful as well?

Namotajte ručno na donji kalem par krugova konca. Uglavite kalem u kućište za namotavanje konca. Takođe, podvucite nit ispod zateznika konca (na postolju mašine).

Wind by hand some thread on a bobbin. Put the bobbin to the bobbin winder case. Pull the thread through the thread tensioner (placed on the machine case).
Levom rukom pridržavajte zamašnjak, a desnom okrenite ka sebi dugme na zamašnjaku (zaokruženo na slici ispod). Na ovaj način ćete onesposobiti pokretanje igle na mašini, dok namotavate konac na kalem. Pritisnite papučicu i namotajte konac. Kada je konac namotan, vratite dugme na zamašnjaku u prvobitan položaj, okretanjem istog u smeru kazaljke na satu.

While holding the hand wheel with your left hand, use your right hand to unscrew the button on it in anticlockwise direction (marked on the picture below). This way, you'll disable the needle while winding the tread on the bobbin. Once the bobbin is winded, screw back the button on the hand wheel, in the clockwise direction.


Postavite donji kalem u kućište. Konac provucite kroz zarez na kućištu, zatim ga podvucite ispod pločice i uglavite ga u zarez levo od pločice. Konac ne provlačite kroz rupicu na vratu kućišta (osim u slučaju da radite sa duplom iglom).
Ukoliko je potrebno, regulišite zategnutost konca zavrtanjem / odvrtanjem šrafa na kućištu. Da biste proverili zategnutost konca, uhvatite nit koja viri iz kućišta i pustite kućište da visi - konac ne bi trebalo sam da se odmotava dok je u ovom položaju.

Put the bobbin to the bobbin case. Pull the thread through the slit on the case, then pull it under the little pad on the case and set it to the slit left from the pad. Don't pull the thread through the whole on the case's neck (unless you're using a double needle).
If needed, regulate the thread tension by screwing / unscrewing the screw on the bobbin case. To check the tension hold the thread by hand and let the bobbin case fall down - the thread should no unwind when in this position.
Postavite kućište u mašinu. Pomičnu pločicu pomerite u levo kako biste pristupili petljaču. Levom rukom uhvatite "vratanca" na kućištu kao što je prikazano na slikama. Postavite kućište u petljač, uglavljujući vrat kućišta u odgovarajući zarez na kućištu. Vratancima sa kućišta fiksirajte ga na mestu.

Put the bobbin case to the sewing machine. Slide the pad on the machine case to the left in order to access the loop taker (shuttle). Hold the "door" on the bobbin case with your left hand, as displayed on the pictures. Put the case to the shuttle, putting the case's neck to the corresponding slit in the shuttle. Use the door on the case to fix the case in the place.
Postavite gornji konac, provlačeći ga kroz mašinu kao što je prikazano na slici. Povucite donji konac na površinu, spuštanjem i podizanjem igle. Zatvorite kućište donjeg kona, povlačenjem pomične pločice u desno. 

Thread the machine as illustrated on the picture. Pull the bobbin thread by lowering down and lifting up the needle. Close the machine case by sliding the pad on the machine to the right.


Kompletno uputstvo za Bagat Višnju nalazi se ovde. Da podsetim, uputstvo je napisano na hrvatskom , srpskom, slovenačkom, i makednoskom jeziku. Na blogu Dugmence možete naći uputstva za sve modele Bagat mašina za šivenje.

A complete user manual for Bagat Višnja sewing machine can be found here. The manual is written in Croatian, Serbian, Slovenian and Macedonian languages. You can find manuals for all Bagat sewing machine models on the blog Dugmence.