Jan 22, 2015

Retrospektiva Sew News članaka


Nisam baš najbolji bloger u poslednje vreme. Već sam pisala o tome u prethodnim člancima, ali stalno osećam potrebu da se dodadno opravdam pred vama, čitaocima, i dam vam uvid u to kako trenutno izgleda moj život. Dosta poslovno putujem, a zbog konstantnog mimoilaženja sa D. tokom radne nedelje, ne stižem da uslikam ono što šijem (a zaista šijem – imam da vam pokažem šest novih haljina, tri košulje i dve suknje, a imam i spremne neke tutorijale, koje već mesecima čuvam na računaru). U trci za svaki slobodni momenat, nekako je Štepalica počela da trpi. Nadam se da ću uspeti da nađem modus koji će me vratiti u kolosek, jer sve vreme osećam grižu savesti zbog toga što sam zanemarila blog.

Uporedo sa nepisanjem o novim stvarčicama koje sam šila, uspela sam i da preskočim da napišem koju reč o člancima koji su u međuvremenu objavljeni u Sew News časopisu. Dugujem vam čak tri članka – po jedan za svaki od izdanja koja su izašla u avgustu, oktobru i decembru. Zato ću ovaj put, umesto pojedinačnih članaka, dati retrospektivu ala „3 u 1“.

TR Suknja za avgust / septembar 2014.


U avgustu je objavljen moj članak u kom sam opisala tehniku za modelovanja kroja za veoma interesantnu „spiralnu“ suknju. Za modelovanje kroja Koristila sam tehniku transformacije i rekonstrukcije, koju je razvio Shingo Sato. Moj način modelovanja kroja je varijacija na temu njegove tehnike, budući da sam koristila papir umesto tkanine kao sredstvo modelovanja.

Štepalica: TR suknja u Sew News časopisu

Suknja je zanimljiva i zbog svog oblika, jer je od struka do kukova krojena kao klasična uska suknja, odakle se širi zvonasto do obima koji je malo manji od punog kruga. Sastavljena je od samo tri krojna dela koji se nepravilnim oblicima i konturama gotovo spiralno prepliću od poruba ka struku, dajući suknju volumen i oblik. Gotov kroj je veoma neobičnog oblika, a sam proces krojenja i šivenja je netipičan. Naime, pri iskrajanju materijala ne vodi računa o pravcu niti tkanja, a pri spajanju materijala u suknju šnajder mora biti izuzetno precizan kako bi se delovi savršeno uklopili u konačni oblik.

Suknja je napravljena od dve vrste tkanine, što dodatno naglašava njen neobičan kroj. Model je takav da verujem da bi odlično stajao većini različitih ženskih figura. 

Ovaj članak je posebno zanimljiv jer ne daje precizna uputstva kako se kroj pravi, već je više dat kao skup smernica i ideja koje svako može interpretirati na svoj način i napraviti varijaciju na temu.

Štepalica: TR suknja

Šanel - Mekvin jakna za oktobar / novembar 2014.


U oktobrskom izdanju je izašao članak u kom sam predstavila veoma atraktivnu jaknu sa rajsferšlus zakopčavanjem, inspirisanu klasičnim Šanel kostimima i kožnom jaknom Aleksandra Mekvina. 

Štepalica: A. Mekvin jakna u Šanel stilu

Kroj jakne potseća na kožne moto jakne sa skrivenim rajsferšlus kopčanjem. Kratak volan na struku ističe žensku figuru, a polu-ranglan rukavi daju određenu dozu oštrine. Kopčanje je dijagonalno postavljeno, od struka ka levom ramenu, pa preklop formira raskošne revere kada je jakna poluotkopčana ili potpuno otvorena.

Materijal je vuneni štof sa šarom koja potseća na pletene korpe, zbog čega ova jakna izgleda još zanimljivije. Gotovo identičan materijal je korišćen u Šanel kolekciji pre koju godinu, što me je potstaklo da jakni dodam ukras tipičan za ovu modnu kuću – našivene trake napravljene od istog materijala od kog je i jakna. Umesto pletenica tipičnih za Šanel, ja sam odabrala kratke rese, koje su prišivene za ivice preklopa jakne.


Članak daje detaljna upustva kako da napravite kroj za ovu jaknu, koristeći najosnovniji kroj sa brusnama. Ilustracije vas vode korak po korak kroz proces modelovanja svih krojnih delova, a uz članak su date i instrukcije za šivenje jakne.

Da potsetim, o ovoj jakni sam pisala prošle godine i na blogu, pa preporučujem da pročitate i tutorijale koje sam tada objavila.

Sirena haljina za decembar 2014. / januar 2015.

Najnovije izdanje sadži članak o haljini sa veoma zanimljivim faltama u origami stilu. Falte su tako aranžirane da potsećaju na krljušt ribe, pa sam kreaciju nazvala "sirena". Ovu haljinu sam šila pre tri godine, u Njujorku, a bila sam inspirisana origami tehnikom. Zanimljivo je da moja originalna ideja nije izgledala ovako, kako je vidite na slikama. Igrala sam se papirom neko vreme, kako bih dobila šablon za faltanje materijala, pa je ideja polako evoluirala od inicijalne do konačne. Papir i dalje čuvam, jer mi je dao još par ideja za igranje sa tkaninom.

Štepalica: Sirena haljina u Sew News časopisu

Osnova haljine je bila kroj iz Burde, koji sam prilično izmenila, i dodala nafaltani panel kao ukras. U članku sam opisala kako se pravi ovakav kroj, i dala detaljan opis šivenja neobičnih falti. Zanimljivo je da postupak nije mnogo komplikovan, ali zahteva strpljenje i malo urednosti.

Materijal je vuneni štof u fenomenalnoj petrolejzelenoj boji. Falte na centralnom panelu podosta skupljaju materijal, a poželjno je da panel bude iskrojen iz jednog komada, pa sam vodila računa da kupim dosta materijala (mislim da sam imala oko 2.5 m, a kasnije sam ustanovila da je 2 m sasvim dovoljno). Preporuka za ovakve falte je da se koristi materijal koji se dobro prepeglava, i koji se ne tegli previše po dijagonali. Pored vune, verujem da bi se odlično manipulisalo i šantung svilom, trevirom, čvrstim lanom, bistrečom.

Štepalica: Sirena haljina

Povezani članci
A retrospective of Sew News Articles


I've been a bad blogger lately. I wrote about it before, but I keep having the need to justify myself in front of you, my readers, and give you some insight of what my life looks like at the moment. I have been travelling a lot for work, and D. and I can't get to match our working times, so I haven't been able to snap photos of the garments that I made (oh, I've been sewing - I have six dresses, three shirts and two skirts to show you, and I have some tutorials for you on my PC). While I have been running to grab and use every spare minute of time, Stepalica has been suffering. I do hope I'll find a way to get back to old routine, as I've been feeling guilty for neglecting the blog.


Along with not writing about the new garments that I've made, I managed to skip posting about my articles that were published in Sew News. I owe you reviews of three of these articles - one for each of the issues published in August, October and December, Therefore this time I'll share with you a "3 in 1" retrospective of my articles.

The TR Skirt in August / September 2014


The August issue featured an article in which I described a technique for drafting a very interesting "spiral"skirt. I used the TR technique by Shingo Sato to draft the pattern. I designed the pattern a bit differently than Shingo, as I used a paper instead of fabric as a drafting tool.

Štepalica: TR suknja u Sew News časopisu

What makes this skirt interesting is its shape, since it is cut as a classic pencil skirt from the waist to hips, but it heavily flares from there to the hemline, making almost a full circle. It consists of only three patterns pieces with strange shapes that twist and swirl around each other thus giving the skirt its shape and volume. The pattern has an unusual shape and the process of cutting the fabric and sewing is rather atypical. One doesn’t have to pay attention to the grainline while cutting the fabric, and sewing has to be as precise as possible so that the pattern pieces are perfectly fit one with another into a final shape.

The skirt is made of two types of fabric, which additionally enhances the unusual cut. The model would suit various body types.

This article is especially interesting because it doesn’t give precise instructions for making the pattern. It is more of a set of guidelines and ideas that each seamstress can use to make her own variation of the given model.

Štepalica: TR suknja

The Chanel – McQueen Jacket for October / November 2014


The October issue featured an article where I presented a very attractive jacket with a zipper closure. I was inspired by Chanel suits and a leather jacket by Alexander McQueen. 

Štepalica: A. Mekvin jakna u Šanel stilu

The pattern resembles a biker jacket with a hidden zipper closure. A short waist peplum enhances a feminine figure, while the semi-ranglan sleeves give the jacket some boldness. The zipper closer is laid diagonally over the front, going from waist towards the left shoulder, so that it forms rich lapels when the jacket is half closed or opened.

The fabric is a wool suiting with a basket weave, which makes the jacket look even more interesting. Chanel used an almost identical fabric in their collection few years ago, which inspired me to trim the jacket with a trim typical for this brand – I added a fringe detail made of the shell fabric. 


The article gives detailed instructions on how to draft the pattern for this jacket, using a basic jacket pattern as a starting point. The illustrations guide you through the drafting process and the article contains brief sewing instructions as well.

To remind you, I wrote about this jacket last year, so I recommend reading the tutorials I published along with it.

The Mermaid Dress in December 2014 / January 2015


The newest issue contains an article about a dress with a very interesting origami-style pleated detail. The pleats are arranged in such manner that resembles the fish flake, so I named the dress “Mermaid”. I made the dress four years ago while staying at New York, and I was obviously inspired by the origami folding technique. It is interesting to note that my initial idea didn’t look like the dress you see on the pictures. I played with some paper for a while, folded it in various manners before I choose the pleating pattern. I still have that piece of paper saved somewhere, as it has given me more ideas for playing with fabric.

Štepalica: Sirena haljina u Sew News časopisu

The base pattern for this dress is a pattern from Burda Style magazine, which I altered a lot. The article describes how to make the pattern, and how to pleat the fabric to get the same effect. The pleating procedure isn’t a really difficult one, but it requires patience and neatness.

The fabric is a wool suiting in gorgeous petrol green. The pleats shrink a fabric a lot, and the central panel should be made from a single piece of fabric, so I used a lot of fabric for this dress (I think I had a piece of 2.5m, but realized afterwards that 2m would have been sufficient). I recommend using fabrics that do not stretch on bias, and that crease the folds well. Beside wool, I think you could use shantung silk, taffeta, gabardine, stiff linen.

Štepalica: Sirena haljina

Related posts