Mar 2, 2019

Korekcija kroja za široka ili uska ramena

Komercijalni krojevi različitih izdavača mogu biti prilagođeni različitim standardima veličina. Čak i ne moraju biti usklađeni sa nekim poznatim standardom, izdavač krojeva može definisati svoje tabele mera i proporcije tela spram kojih izrađuje svoje modele.
Kako god, čak i da se koristi vrlo ustaljen standard mera, može se desiti da se vi ne uklapate u isti. Možda imate veće grudi, uži struk, šira ramena, duži torzo, itd. nego što primenjeni sistem mera praktikuje. Svi smo različito građeni, i baš u tome je lepota sveta u kom živimo.

No, ako ne znate kako da korigujete kroj, odeća koju šijete vam neće lepo stajati, a to može izazvati nezadovoljstvo. Zato ću probati da opišem par lakih, a zgodnih, caka za korekciju kroja. Današnji post baviće se korekcijom kroja za uska ili široka ramena.


Nadovezaću se na primer kaputa o kom sam pisala u prethodnom postu - u pitanju je kaput, koji sam šila po kroju iz Burde 10/2018, model 107, uz moje dodatne izmene.

Premerite svoja ramena od vrata do spoja sa rukom i uporedite ih sa merama u tabeli mera. Razlika između te dve mere predstavlja veličinu izmene koju treba primeniti na kroju - ako su vam ramena šira, kroj treba proširiti, i obrnuto - kroj treba suziti ako su vaša ramena uža od mera u tabeli. Dodatno, moj savet je i da uporedite sam kroj sa vašim merama, pa da spram tih mera utvrdite da li je korekcija neophodna ili ne. Krojevi umeju nekad da imaju više ili manje dodatka za komociju nego što je neophodno, pa je najsigurnije da prekontrolišete kroj.

Izdvojte prednje i zadnje krojne panele kroja. Na njima iscrtajte vertikalnu liniju, postavljenu na par centimetara od okovratnika (gledajte da to bude otprilike 1/3 širine ramena, gledano od okovratnika ka ramenu), i horizontalnu liniju, postavljenu na otprilike 2/3 obima orukavlja (gledano od ramena ka pazuhu).
Spojte ove dve linije tako da formiraju prav ugao. Potom isecite kroj duž iscrtanih linija.


Ukoliko treba da proširite ramena, pomerajte isečene delove na spolja, za širinu koja vam nedostaje u ramenu. Gledajte da se isečci pomeraju samo vodoravno, a ne i vertikalno. Kada ste postigli širinu koja vam je neophodna, popunite komadom papira rupe u kroju, pa korigujte rameni šav i orukavlje iscrtavanjem novih linija.


Ukoliko treba da suzite ramena, pomerajte isečene delove na unutra, za širinu koja vam je višak u ramenu. Gledajte da se isečci pomeraju samo vodoravno, a ne i vertikalno. Kada ste postigli širinu koja vam je neophodna, zalepite isečke za osnovu kroja, pa korigujte rameni šav i orukavlje iscrtavanjem novih linija. 


Moja preporuka je da ovako korigovan kroj testirate na nekom jeftinom materijalu, kako ne biste uništili svoj lepi materijal i isekli ga, a da korekcija nije dovoljna ili dobra. Ja često testiram krojeve, pogotovo kada pravim drastične izmene na njima, i kada im menjam dizajn, položaj šavova i sl.

Primetite da izmene kroja za spuštena ramena nisu obuhvaćene ovim postom. Time ćemo se baviti neki drugi put.

Povezani tekstovi