Apr 18, 2011

RTW Tailoring Sew Along #2 - Izmene kroja kragne, opšivaka i ojačanje tkanine


Dragi čitaoci, tekst koji sledi je drugi deo prevoda posta koji je Šeri napisala kako bi opisala izmene kroja za jaknu (kragne i opšivaka). Originalan tekst možete pročitati ovde

Dear readers, the following text is a translation of the post Sherry wrote in order to explain the changes she will make on the jacket pattern (collar and facings). She was kind to let me translate her posts to Serbian, so that my readers can follow up the Sewalong without problems. You can read the original post here.

============================================================================

Danas ćemo prepraviti kroj za kragnu, i napravićemo opšivke, kao i ojačanja platna. Trebaće vam prednji i zadnji krojni delovi, kao i krojevi rukava koje smo već izmenili, i trebaće vam donji kroj kragne. Ostali krojni delovi vam neće trebati, tako da ih možete odližiti.
Donja kragna:

 • Donja kragna na skrojenoj jakni obično ima centralni zadnji šav, i obično je ukoso iskrojena, kako bi se glatko savijala preko pregiba, bez vidljivog preloma. Ako je donja kragna na vašem kroju iskrojena sa pregibom tkanine, kroj je lako izmeniti - samo dodajte dodatak za šav duž centralne zadnje linije, a liniju tkanja postavite pod uglom od 45 stepeni u odnosu na centralni zadnji šav:
 • Takođe, dodajte kroju dodatke za šavove širine 1cm, i preklopite kragnu sa okovratnikom kroja, kako biste se uverili da se krojni delovi dobro uklpapaju.
 • Označite kroj
Gornja kragna:
 • Kroj za gornju kragnu se pravi na osnovu kroja za donju kragnu. Presavijte parče papira i položite kroj za donju kragnu preko njega, poklapajući centralni zadnji šav sa pregibom papira. Prekopirajte kroj na papir.
 • Vaš kroj možda ima, a možda i ne uračunatu debljinu platna. U svakom slučaju, moraćete da dodate određenu dodatu dužinu spoljnim ivicama gornje kragne. Dužina koju treba dodati zavisi od debljine platna koji ćete koristiti za jaknu - dodaćete manje ako koristite finu vuna, a više za debelu tkaninu za kaput. U proseku, 3-4mm. 
 • Dodala sam 7mm iznad centralnog zadnjeg šava, sužavajući na 4mm ka ćošku kragne i kasnije na 0 u tački spajanja kragne sa reverom. Evo kako izgledaju moji krojni delovi:
Prednji opšivak:
 • Prednji opšivak se pravi na osnovu prednjeg srednjeg panela. Prekopirajte prednji deo na novi list papira, i iscrtajte liniju opšivka duž kopije kroja. Linija opšivka treba da bude normalna na liniju ramenog šava, i normalna na lniju poruba. Dodajte dodatak za šavove, širine 1cm.
 • Treba da dodamo dodatu dužinu koja je jednaka debljini tkanine, duž ivica revera. Krenite od tačke revera, sužavajuči prema markeru za kragnu, i prema tački pregiba revera. Ova linija bi trebalo blago konveksni oblik, što sprečava pojavu tzv. zaobljenog revera, što nije dobar izgled.
 • Primetite da se kod tačke pregiba revera menja strana duž koje dodajemo dodatu dužinu (tačnije, od tačke pregiba oduzimamo malo širinu kroja)
 • Od tačke prebiga na niže, smanjujemo širinu kroja za debljinu tkanine, sve do linije poruba. Ako je na vašem kroju linija poruba zakrivljena, smanjite širinu kroja oko krivine.
 • Dodajte dodatak za porub u širini od 1cm
 • Dodajte 6mm dodatne dužine na liniju postave, i stopite linije
 • Isecite kroj i označite ga
 • Sačuvajte odsečeni deo prednjeg opšivka, jer će vam trebati da napravite kroj za postavu.
Vratimo se na kratko na prednji panel:
 • Sad kada smo utvrdili širinu prednjeg opšivka, možemo da odsečemo dodatak za porub. Označite na prednjem panelu širinu opšivka umanjenu za 2cm dodatka za šav. Dodajte dodatak za šavove širine 1cm na liniju pregiba poruba, i isecite dobijeni pravougaonik:
Opšivak zadnjeg okovratnika:
 • Ukoliko već nemate pripremljen kroj za zadnji opšivak okovratnika, moraćete da ga napravite, što je prilično jednostavno koristeći zadnji panel.
 • Presavijte parče papira i postavite zadnji panel na njega, poklapajući centralni zadnji šav sa pregibom papira.
 • Moj kroj ima brusnu duž okovratnika, ali sam je zatvorila kako bih je uklonila sa opšivka. Iscrtajte oblik opšivka i dodajte dodatak za šav širine 1cm.
 • Krivulja opšivka treba da bude normalna na liniju ramenog šava, kao i na liniju centralnog zadnjeg šava. Opšivak treba da bude iste širine kao prednji opšivak duž svog ramenog šava.
 • Isecite oba sloja papira i otvorite ga. Obeležite centralni zadnji šav i obeležite panel.
Ojačanje platna:
Sledeći krojni paneli se ojačavaju lepljivim platnom: 
 • Prednji srednji panel
 • Prednji bočni panel
 • Prednji opšivak
 • Zadnji opšivak okovratnika
 • Donja kragna
 • Gornja kragna
 • Paspuli i kapne džepova
Sledeći krojni delovi će samo delimočno biti ojačani lepljivim platnom, tako da ćemo sada napraviti krojne delove za ojačanja:
 • Centralni zadnji panel (porub)
 • Bočni zadnji panel (porub)
 • Gornji rukav (porub)
 • Donji rukav (porub)
 • Donja kragna (ojačanje oslonca kragne)
  Ojačanje poruba zadnjeg panela:

  Prekopirajte na novi list papira zadnji panel u predelu oko linije poruba. Označite iznad linije poruba, udaljenu 2cm od nje. Takođe, označite linije na 5mm od ivica, sa unutrašnje strane kroja.
  Iskrojte papirni kroj i označite ga.
  Ojačanje zadnjeg bočnog panela:
  Prekopirajte deo oko poruba na novi list papira, i ponovite postupak opisan za zadnji panel

  Ojačanje poruba rukava:
  Ako vaš kroj ima rukav iz jednog dela, ponovite već opisani postupak za rukav.


  Ako imate kroj sa rukavima iz dva dela, ojačanje treba da bude duž linije poruba, kao i duž šlica na rukavu.

  Ojačanje oslonca donje kragne:
  Iscrtajte liniju pregiba kragne na kroju za donju kragnu.
  Prekopirajte dobijeni oblik na novi list papira i uklonite dodatke za šavove duž centralnog zadnjeg šava.