May 11, 2011

Me-Made-June 2011


Zoe opet organizuje već poznatu igru: nositi svoje ručno pravljene stvari svaki dan tokom meseca Juna. U martu sam se sjajno provodila uklapajući svoje stvari i praveći nove odevne kombinacije, pa sam rešila da ovo sjajno iskustvo ponovim još koji put. 
I ovaj put će moj lični izazov biti da svaki dan nosim bar jednu od svojih kreacija, da ne ponovim istu kombinaciju tokom celog meseca, kao i da svaki dan pokažem novu stvar, koju nisam nosila prethodnih dana.
I vi možete da se prijavite za izazov, potrebno je samo da ostavite komentar na Zoinom blogu, na ovaj post. Komentar treba da bude u sledećem formatu:


'I, (unesite svoje ime i vas blog/sajt), sign up as a participant of Me-Made-June'11. 
I endeavour to wear (unesite vaš lični izazov) each day for the duration of June 2011'
Zoe is organizing again the famous challenge: wear self made wardrobe and/or accessories every day during the month of June. I had a lot of fun during the March challenge, matching my self made clothes and making new outfits, hence I decided to repeat the experience once again.
Again, my personal challenge will be to wear at least one self made garment each day, to not repeat an outfit during the month, and to show each day a new garment that I had not worn on previous days.
You can apply for the challenge as well, all you have to do is post a comment on Zoe's blog, on this post. The comment should be in the following format:


'I, (insert name here and blog address if you have one), sign up as a participant of Me-Made-June'11. 
I endeavour to wear (insert your personal challenge) each day for the duration of June 2011'