Oct 24, 2013

Anita Mei magazin - peti broj / Anita Mei magazine - the fifth issue


Dragi čitaoci, imam zadovoljstvo da vas obavestim da sam počela da sarađujem sa još jednim časopisom o šivenju. Ovaj put, u pitanju je domaći magazin, pod nazivom Anita Mei, koji vodi tim od četiri veoma zanimljive mlade žene: Maja Urošević, Bojana Urošević, Aleksandra Gavrilović i Bojana Draganić. Zanimljivo je da je magazin u web izdanju i besplatan je! Posetite blog Anita Mei, gde možete naći i arhivu prethodnih brojeva, a peti broj možete pogledati ovde.

Dear readers, I am thrilled to inform you I've started a collaboration with another sewing magazine. This time, it's a Serbian magazine, called Anita Mei, lead by a team of four very interesting young women: Maja Urosevic, Bojana Urosevic, Aleksandra Gavrilovic and Bojana Draganic. What's interesting is that the magazine is in a web format and free of charge! Visit Anita Mei blog (which is in Serbian), where you can find archive of the previous issues of the magazine, and you can read the fifth issue of the magazine here (the magazine is also in Serbian but it's heavily illustrated with lots of photograpghs).Do devojaka iz tima sam došla neverovatnim spletom okolnosti, tj. po preporuci udruženja Kreiranje uspeha, koje je izgleda osetilo da imamo dobar potencijal za saradnju. Ubrzo sam kontaktirala uredništvo časopisa, i brzo smo shvatile da je nova saradnja na pomolu.

I was introduced to the team quite unexpectedly, by a local society dedicated to inspiring and educating people to succeed in their lives, which I guess felt the team and I had a nice potential for a collaboration. Soon afterwards I contacted the editor of the magazine and a new collaboration was born.


Anita Mei je relativno mlad magazin - izdato je tek pet brojeva, ali sam ubeđena da je pred njim dug, uspešan put. Poslednji u nizu, peti broj, sadrži dva moja članka, u rubrikama "Mala škola detalja" - u kojoj postupno uvodimo novajlije u šivenju u naš kreativni svet i "Projekat" - gde dajemo detaljna uputstva za šivenje raznorazne garderobe.  Pored pomenutih članaka, pojavljujem se još i u rubrici "Galerija", gde su prikazana dva moja modela - predivna tirkizna haljina koju sam šila drugarici, i moja nova suknja na falte (o kojoj će tek biti reči uskoro).

Anita Mei is a rather young magazine - only five issues have been published so far, but I'm convinced it's destined to succeed. The last, fifth issue of the magazine contains two of my articles: "A school of details" - where sewing beginners are gradually introduced to the creativity of sewing, and "Project" - where we give detailed instructions for sewing various types of garments. Along with these articles, I also appear in the section "Gallery", which features two of my creations - the beautiful turquoise dress I made for a friend and a new pleated skirt I made for myself (more about the skirt soon).

 

Već smo dobili dosta pozitivnih komentara na račun novog broja, pa se nadamo da će se i vama dopasti. U međuvremenu, aktivno radimo na pripremi novog, šestog broja.

We've already gotten a lot of positive feedback and hope people will like this issue, Meanwhile we're preparing a new, sixth issue for November.