Jul 6, 2011

Burda Style knjiga / The Burda Style Book

Pominjala sam ranije knjigu Burda Style Book, za koju sam prošle godine šila bluzu. Reč je o knjizi koja će predstaviti 5 novih krojeva Burda Style sajta (za haljinu, kaput, bluzu, suknju i tašnu), kao i 60 varijacija pomenutih krojeva, u interpretaciji članova sajta. Bila sam veoma počastvovana pozivom od strane Burda Style tima da učestvujem u izradi knjige, i ponosna da sam se našla među 60 veoma talentovanih ljudi koji dolaze iz celog sveta.
Procedura kroz koju smo prošli je bila veoma zanimljiva. Svi učesnici su popunili upitnik gde su utvrđene preference svakog od njih, i gde je svako dobio priliku da izrazi svoju želju po pitanju kroja koji bi voleo da šije (zanimljiv detalj je da u tom tenutku nismo još znali kako originalni modeli zapravo izgledaju!). 
Nakon toga, svakom učesniku je poslat skica jednog ili dva od pomenutih pet modela, koju je trebalo iskoristiti kao osnov za dalju varijaciju. Ja sam dobila zadatak da modelujem bluzu i kaput, i iscrtala sam ukupno 5 varijacija na pomenute modele. Ideja je bila da se postojeći model iskoristi kao osnova, ali da se izmeni tako da ne predstavlja identičnu kopiju originala. Uz svaku skicu, trebalo je napisati par komentara koji detaljnije opisuju izmenjeni model, kao i dati predlog za tkaninu od koje bi se stvar šila. Na moje iznenađenje, izabrana je jedna od mojih skica za bluzu, iako su mi favoriti bile skice za kapute. 
Sledeći korak je bio najzanimljiviji: svaki učesnik je dobio kroj, kao i paket sa materijalom po izboru Burda Style tima, i šivenje je moglo da počne. Bluza koju sam ja pravila je bila blaga varijacija originalnog kroja, ali neki od učesnika su pravili poveće izmene na svojim modelima, i trebalo je da ilustruju i popišu sve izmene koje su pravili na kroju, kako bi se napravili tutorijali koji će biti objavljeni u knjizi. 
Moram da priznam da nikad nisam volela da šijem po narudžbini, i ovaj deo procesa mi je nametao neku vrstu pritiska, koji mi je na momente izazivao paniku. No, sve je prošlo kako treba, i bluza je na vreme bila završena. U euforiji koja me tih dana držala, zaboravila sam da uslikam svoju bluzu pre no što sam je poslala u Njujork, tako da ću morati da sačekam da knjiga bude objavljena da bih je ponovo videla. 
Slike sa fotografisanja za knjigu možete videti ovde.

I mentioned before the Burda Style Book, that I sewed a blouse for. The book will introduce 5 brand new Burda Style patterns (for a dress, a coat, a blouse, a skirt and a bag), along with 60 variations on the named patterns, made by the website members. I was very honored by the invitation to participate in making the book, and I was really proud to be among 60 talented people from around the world.
The procedure we've been through was very interesting. All the participants answered the query which determined the participants' sewing preferences and allowed us to express our wishes regarding the pattern we wanted to use (an interesting detail was that at the time we didn't know how the original models looked like!). 
After that, every participant received sketches of one or two models from the named list, that were used as a basis for further variation. My task was to design a blouse and a coat, so I drew 5 variations of the named models. The idea was to use an existing model as a basis, while making some alterations to it so that the variation is not an identical copy of the original. Along with every sketch, we were supposed to add a short description of the altered model, and to give a suggestion on the fabric that should be used for sewing. To my surprise, one of the blouse sketches was chosen for the book, while I preferred the ones for the coat. 
The next step was the most interesting one: every participant got a pattern and a package with fabric chosen by Burda Style team, and the sewing could start. The blouse I sewed was a slight alteration of the original pattern, however some of the participants made major alterations on their models, and they had to photograph and describe each step in order to make tutorials that will be published in the book. 
I have to admit that I never liked sewing by order, and this part of the process pushed me under pressure, causing a slight panic from time to time. Luckily, everything went well, and the blouse was sewed in time. Due to euphoria I was in at the time, I forgot to take pictures of the blouse. Hence, I'll have to wait for the book to be published in order to see the blouse again. 
You can see the pics from the photosoot for the book here.Objavljivanje knjige je zakazano za 1. Novembar 2011. godine, a evo kako izgleda naslovna strana. Neću vam otkriti koja je moja bluza, pre no što knjiga izađe. Prve nedelje Novembra, Burda Style će u Njujorku praviti proslavu povodom objavljivanja knjige, a moj plan je da budem tamo u to vreme. 
Ako se bavite novinarstvom, ili poznajete nekoga iz branše ko bi voleo da napravi reportažu o ovom događaju, kontaktirajte me, a ja ću obezbediti novinarsku propusnicu za pomenutu proslavu.

The book publishing is scheduled for November 1st 2011, and here's how the cover page will look. I'm not gonna reveal to you which blouse is mine, before the book is published. Burda Style will make a celebration party in New York during the first week of November, and I intend to be there. 
If you're in journalism business, or if you know someone who would like to make a story about this event, contact me and I'll provide the press pass for the party.