Jan 15, 2013

TR Masterklas, zadaci br. 12 i 13 / TR Masterclass, tasks no. 12 and 13

Danas postavljam dva rada, budući da nisam stigla da napravim dva zasebna posta. 

Today I'm posting two projects, since I didn't manage to make two separate posts for them.

Zadatak br. 12 poredstavlja rekonstrukciju bluze sa volanom na struku, pravljenjem vertikalnih zakrivljenih šavova. Nisam imala pri ruci materijale u knotrastnim bojama, pa sam šavove naglasila štepovima u tamnijoj boji. Nisam prezadovoljna ovim radom, i posle njega sam se prilično demoralisala, i počela da sumnjam u sebe i u to da sam dorasla zadatku i kursu. Ipak, dva loša rada u nizu su za mene i moj ego previše. Zahvaljujući divnim rečima podrške devojke iz moje grupe, uspela sam malo da se umirim i ohrabrim. Ali, znala sam da naredni rad mora da bude savršen.

Task no. 12 represents reconstruction of a blouse with peplum, by making vertical curved seams. I didn't have contrasting fabrics so I emphasized the seams by contrasting topstitching. I'm not pleased with this work, and after making it my mojo was quite down, I even started doubting in myself and questioning if I was up with the task and course. I mean, two bad works in a row were too much for me and my ego. Thanks to supporting words from a girl from my group I managed to get together and encourage myself. However, I knew the next work needed to be prefect.


Zadatak br. 13 predstavlja integraciju kutije u obliku srca. Ovim radom sam posebno zadovoljna, a čak sam dobila i ocenu 10 za njega :). Nisam ispunila samo svoja, već i Satoova očekivanja. 
Sad sam spremna da se suočim sa sledećim zadatkom!

Task no. 13 represents a heart shaped box integration. I'm very pleased with this work, and I even got a mark 10 for it :). Not only I fulfilled my expectations, it seems like I fulfilled Sato's, too.
I'm ready now to face the next task!


A evo i najboljih radova iz svih materklas grupa, rađenih tehnikom TR drapiranja. Ponosna sam što je i moj rad među njima.

And here are the best works selected from all masterclass groups, made using the TR draping technique. I'm proud to have my work among these.


I na kraju, pomislih da će vas zanimati informacija da je Shingo Sato najavio formiranje nove masterklas grupe, koja će početi sa radom u Maju ove godine. Za više informacija, predlažem da posetite Facebook profil Shingo Sato-a.

Finally, I thought you'd be intersted to know Shingo Sato had announced forming a new masterclass group, that would start working on May 2013. For more information, I suggest visiting Shingo Sato's Facebook profile.