Aug 15, 2013

Haljina za komšinicu / A dress for my neighbour

Zimus me je komšinica iz kraja zamolila da joj sašijem haljinu za svadbu na koju je išla. Želela je da napravimo varijaciju ove haljine.

This winter a neighbor asked me to sew her a dress for a wedding she was going to. She wanted to make a variation of this dress.

(slika preuzeta odavde)

Ne šijem baš često za druge, ali sam ovaj put napravila ustupak. Osnova za ovu haljinu je bio kroj iz Burde 11/2012, #122, koji sam prililčno izmenila. Bluzu i suknju originalne haljine sam spojila u jednu celinu, a brusne zamenila princes šavovima. Takođe, korigovala sam i izrez oko vrata i dužinu rukava.

I usually don't sew by order, but I made an exception this time. The basis of the dress was Burda Style pattern 11/2012, #122, which I changed a lot. I merged the skirt and bodice panels, and replaced darts with princess seams. I also altered the neckline and sleeves length.


Evo kako je haljina ispala. Korsitile smo bistreč materjial, koji je blago rastegljiv, divno se šije ali jako je nezgodan za peglanje (dodaci za opšivke se utisnu u tkaninu, ako se pegla drži na njoj duže od 2 sekunde, što jako loše izgleda). Uz malo dovijanja sa peglom, uspele smo da napravimo slatku haljinu, tako da je moja lepa komšinica blistala na svadbi.

Here's how the dress turned out. We used a fabric with some latex in it, it sews beautifully, but it's really hard to press (the SAs impress into fabric when holding iron on the for more than 2 seconds). With some tricks I managed to press the dress nicely, and my lovely neighbor looked stunning on the wedding.