Jan 26, 2013

TR Masterklas, zadatak br. 15 / TR Masterclass, task no. 15

15. zadatak za TR Materklas podrazumevao je integraciju rukava u kroj bluze, uz par smernica: rukav je trebalo rekonstruisati tako da nema klasičnog šava na otvoru za ruku. Bluzu i rukav trebalo je dizajnirati prema ličnom dizajnu. Ovaj put, odabrani materijal je diktirao oblik (pošto je u pitanju veoma mek materijal koji ne drži formu i odlično se drapira), pa sam napravila falte na rukavima i bluzi. Pri tom, vodila sam računa da uklopim karo šare gde god je to bilo moguće.

The 15th task for the TR Masterclass was to integrate sleeve with a blouse, with a few directions: the sleeve was supposed to be reconstructed so that a classical arm hole was avoided. The blouse and sleeve were drafted according to my design. This time, the fabric I chose defined the shape (it's a very soft fabric that drapes well), so I made pleats on the sleeves and blouse. I tried to match all the plaids wherever it was possible.