Sep 2, 2013

Nougat dress #1301 sewalong - Porubite haljinu i postavu / Hem the dress and the lining

Dragi čitaoci, ovo je poslednji post o šivenju Nugat haljine, jer ćemo je danas porubiti i završiti. Priznajem, bilo je dosta posla i verujem da ste već nestrpljivi da što pre obučete svoju novu haljinu. 
Da li biste mi verovali kada bih vam rekla da sam ja svoju sašila za tri dana? Radila sam po ceo dan, u žurbi da počnem sa promocijom kroja. Trebalo mi je oko 30 sati da je napravim, od sečenja šnita do poruba. Nakon toga su me leđa bolela i vrtelo mi se u glavi :D, ali je haljina bila spremna za slikanje.
No, da ne duljimo priču, pređimo na zanimljiviji deo - porubljivanje!

Dear readers, this is the last post of the Nougat dress sew along series, today we'll hem and complete the dress.
Would you beleive me if I said it took me three days to complete my dress? I worked for three whole days, in a hurry to start promoting the pattern. It took 30 hours from cutting the pattern to hemming the dress. After that I had a horrible pain in the back and felt dizzy :D, but the dress was ready for the photoshoot.
Well, let's move to a more interesting part - the hemming!


Porubite haljinu / Hem the dressPodestie bod na mašini na cik-cak, a dužinu boda na 0.5 mm. Obradite ivicu suknje. Ako ste koristili muslin, kao ja, moguće je da se do sada već solidno oparao. Otsecite končiće koji vire.

Set your machine to sew the zick-zack stitch, the stitch length being 0.5 mm. Serge the hem line of the skirt. If you used chiffon like I did, the fabric might have frayed a lot already. Cut off the frayed yarns.


Presavijte materijal na unutra, pregib neka bude što uži, pa pričvrstite slojeve špenadlama.

Fold the fabric inwards, with fold being as narrow as possible. Pin the fold in place.


Još jednom prođite ceo krug mašinom, istim bodom koji je podešen u prvom koraku. Bod na porubu bi trebalo da bude gust kao vez, ako nije, smanjujte dužinu boda dok ne postignete željeni rezultat.

Run the fabric through the machine once again, using the same stitch you set in the first step. The stitch should be very dense, like a satin stitch, so if it isn't as dense, reduce the stitch's length until you get the right settings.


Pnovite postupak na oba sloja suknje. Ovakav porub daje težinu inače laganom materijalu.

Repeat the process on both skirt layers. This kind of hemming gives some weight to this light and flowy fabric.


Porubite postavu / Hem the lining

Podesite bod na mašini na ravan štep, a dužinu boda na 2 - 2.5 mm. Postavite štep na 0.5 cm od ivice postave pa proštepajte postavu u krug.

Set the machine to sew a straight stitch, with the stitch being 2 - 2.5 mm long. Run the lining through the machine, sewing approximately 0.5 cm from the hemline edge.


Presavijte postavu na unutra, tako da pregib materijala bude duž proštepane linije. Pričvrstite materijal špenadlama, a potom prepeglajte porub, kako bi se materijal dobro ispresovao duž pregiba.

Fold the edge inwards along the stitched line. Pin the fold in place and press the hem.


Presavijte porub još jednom na unutra, pričvrstite materijal špenadlama i ponovo prepeglajte. Zatim proštepajte porub mašinom, postavljajući štep što bliže gornjoj ivici pregiba.

Fold the hemline inwards once again, pin it and press. Hem the lining, trying to sew as close to the upper fold line as possible.


Ovime ste napravili poslednji šav na vašoj haljini! Prepeglajte je još jednom i spremni ste da je nosite! Ne zaboravite da postavite svoje slike Nugat haljine u Stepalica Patterns grupu na Flickr sajtu!

And this was the last stitch you have made on your Nougat dress! Iron the dress once more and it's ready to wear! Don't forget to upload your photos of Nougat dress to Stepalica Patterns Flickr pool!


Huuuh, nakon Nugat haljine ću malo da odmorim... 

Pheeew, I'm gonna chill out after the Nougat dress....

(slika preuzeta sa sajta  / pic taken from


Prethodni postovi o Nugat haljini / Previous articles about the Nougat dress:
http://stepalica.blogspot.com/2013/08/nougat-dress-1301-sewalong-prisijte_30.html
http://stepalica.blogspot.com/2013/08/nougat-dress-1301-sewalong-sastavite_27.html
http://stepalica.blogspot.com/2013/08/nougat-dress-1301-sewalong-prisijte.html
http://stepalica.blogspot.com/2013/08/nougat-dress-1301-sewalong-sastavite_23.html
http://stepalica.blogspot.com/2013/08/nougat-dress-1301-sewalong-iskrojte.html