Jan 7, 2012

Roze kaput sa velikom kragnom, deo 2 / Pink coat with an oversized collar, part 2

Danas sam nastavila da radim na roze kaputu. Nalepila sam lepljivo platno na sledeće delove:
  • Prednji srednji panel sa kragnom
  • Prednji opšivak sa kragnom
  • Porub prednjih i zadnjih panela, kao i na porub gornjih i donjih rukava, u širini od 5cm
  • Otvor rukava na prednjem i zadnjem bočnom panelu
  • Zadnji opšivak

Today I've continued working on the pink coat. I interfaced the following pieces with the medium weight fusible interfacing:
  • Center front panel with collar
  • Front facing with collar
  • Hemline on front and back panels, as well as hemline of top and bottom sleeves, 5cm wide
  • Armhole on front and back side panels\
  • Back facing

Odlučila sam se da kombinujem lepljivo platno srednje debljine i platno od konjske dlake na predelu kragne. Iskrojila sam 2 simetrična dela kragne od platna od konjske dlake, bez dodataka za šavove. Delove sam spojila duž centralnog zadnjeg šava, koristeći cik cak bod na mašini. Takođe, obradila sam ivice cik cak bodom, jer se ovo platno veoma lako para. Na platnu sam flomasterom iscrtala mrežu, koja kao šablon služi kako bih uredno rukom prišivala platno za kragnu kaputa. 
Takođe, prednje srednje panele sam prišila jedan za drugi, duž šava kragne, a zatim sam šavove raspeglala i odsekla vrhove dodataka za šavove, kako bih smanjila debljinu platna na ivicama. Na prednjim panelima sam označila icive kragne, kako bih znala gde tačno treba da nacentriram platno od konjske dlake.

I decided to combine medium weight fusible interfacing with horsehair canvas on collar. I cut 2 symmetrical collar pieces out of horsehair canvas, without adding SAs. I joined the pieces along the center back seam using a zick zack stitch on my machine. Also, I serged the edges, since the canvas frays like crazy. I drew a grid on the canvas, that helped me hand baste the canvas neatly.
Also, I sewed together the center front panels along the collar seam and pressed the seams open. I cut off SAs' corners in order to reduce bulk. I marked the collar's edged on the shell fabric, so I's know where to lay the horsehair canvas.Zatim sam platno od konjske dlake postavila na kragnu i poravnala ga sa označenim linijana. Kao što vidite, na nekim delovima se delovi nisu potpuno poklopili, pa sam na konjskom platnu označila potrebne korekcije, koje sam izvršila tek kada je platno potpuno bilo prišiveno za kragnu. Platno sam prvo špenadlama pričvrstila za kragnu, a zatim sam uzdužnim i poprečnim fircanjem osigurala da se platno ne pomera duž kragne.

I laid the canvas on the collar and aligned it with the marked lines. As you can see, some parts didn't match well at first, so I marked corrections on the horsehair canvas. However, I cut off the extra fabric after the hand basting was done. I fixed the canvas to the collar using pins, and then I roughly basted it to the collar with horizontal and vertical lines, thus securing the canvas from moving over the collar.


Bodom riblje kosti sam prišila platno za kragnu, vodeći računa da se konac ne vidi sa lica kragne. Kao što vidite na slici, nisam šila do same ivice platna duž bočnih i gornjih ivica, već sam se zaustavljala na otprilike 1.5cm od njih.

Using the chevron stitch I sewed the horsehair canvas to the collar, making sure the stitch wasn't visible on the right side of the shell. As you can see on the picture, I left the side and top edges of the canvas unsewn - I stopped sewing approximately 1.5cm from them.


Zatim sam htela da korigujem dubinu kragne. Za to sam postavila opšivak preko kragne, i poravnala sve ivice. Delove sam pričvrstila špenadlama.

After that I wanted to correct the collar's width. To do that, I laid the facing over the collar and aligned the edges. I pinned the pieces together.


A onda sam presavila kragnu duž linije pregiba, tako da je opšivak stajao na vrhu a kragna ispod njega. Kao što vidite, donji sloj, tj. kragna je malo šira od opšivka u ovom položaju (a to je položaj u kom će kragna stajati na gotovom kaputu). Više o ovoj tehnici možete pročitati na Šerinom blogu.

Then I folded the collar over the fold line, keeping the facing on the top and collar on the bottom. As you can see, the lower layer is slightly wider than the facing, when put in this position (and this is the position the collar will be in once the coat is finished). You can find more information about this technique on Sherry's blog.


Označila sam razliku na kragni i suzila je koliko je bilo potrebno. Nakon toga sam suzila i platno od konjske dlake, ostavljajući dodatke za šavove široke 1.5cm. Ručnim cik cak bodom sam prišila ivice konjskog platna za kragnu.

I marked the difference on the collar and narrowed it down. After that I narrowed down the horsehair canvas, leaving the 1.5cm vide SAs. I finished up the edges hand sewing the zick zack stitcth.