Jan 23, 2014

How to add a commodity pleat to a jacket liningWhen sewing a jacket, blazer or a coat, do you pay attention to a garment's commodity and if it's gonna enable you a normal body movement? If you could make a minor pattern alteration, that would make the garment more practical and comfortable, would you invest extra few minutes to do it? 
Today I'm going to show you a simple technique which gives answers to these questions: learn how to add a commodity center back pleat to a jacket lining.

So, the commodity pleat is added to the center back seam of the bodice, and its purpose is to reduce a potential feel of tightness the lining might cause when wearing the garment. You have probably learnt the lining should have the same dimensions as the shell (which is correct, otherwise it might make bulk under the shell), but this kind of plead does not add extra bulk while it adds that extra centimeters to the widht of the garment, making it more comfortable to wear.

Adding the commodity pleat is quite simple, and it actually does not require altering the pattern itself; all you have to do is change the way you cut a fabric. When placing the CB pattern panel to the fabric, shift it a bit, so that it's placed 4 - 5 cm away from the fabric's fold line, with the straight grain line on the pattern being parallel to the fold line of the fabric. Note that the CB of the pattern I used is a straight line, while the pattern can have a curved line there; however, the procedure I'm describing is identical in both cases.

Pin the pattern to the fabric and handbaste along the CB edge of the pattern.


Reinforce the basting ends, so that it doesn't rip off. Remove the paper pattern from the fabric. You've gotten a pleat 8 - 10 cm wide.


Press the pleat open, spreading its width evenly on both sides of the basted seam.


Keep the basting thread until you have sewed the neckline facing and a peplum. If your pattern doesn't have a peplum, but a continuous CB seam, sew the pleat from the waist down to the hemline, leaving the top portion of the pleat just basted.Once you have assembled the lining - both front and back panels, and added the sleeves, remove the basting thread. And that's it! You've gotten a commodity pleat. It wasn't difficult at all, was it?


Related articles

Kako dodati faltu za komociju na postavi jakneKada šijete jaknu, blejzer ili kaput, koliko vodite računa o udobnosti odeće i o tome kako ćete se kretati u njoj? Da li vam je bitno da odeću skrojite tako da vam daje lufta za normalne pokrete tela? Ako možete da napravite malu izmenu na kroju, koja će vašu garderobu učiniti praktičnijom i komotnijom, da li ste spremni da odvojite koji minut više za to? 
Danas ću vam pokazati jednostavnu tehniku koja daje odgovore na ova pitanja: naučute kako da dodate faltu za komociju na postavi jakne.

Dakle, falta za komociju se dodaje na zadnji srednji krojni deo prsluka, a svrha joj je da smanji potencijalnu tenziju koju sama postava može stvarati prilikom kretanja tela. Verovatno ste naučili da postava treba da bude istih dimenzija i kroja kao i spoljni sloj odeće (što je potpuno tačno, jer je bitno da postava ne pravi zadebljanja ispod odeće), ali ovakva falta ne pravi nabore i zadebljanja, a dodaje postavi tih par santimetara po širini, zbog kojih je jakna komotnija za nošenje.
Dodavanje falte za komociju je jednostavno, i zapravo ne zahteva izmenu kroja, već samo korekciju prilikom krojenja mateijrala. Kada postavljate zadnji srednji panel prsluka na materijal, stavite ga tako da je pomeren 4 - 5 cm od pregiba tkanine, i tako da je linija pravca niti na kroju paralelna sa linijom pregiba. Primetite da je na slici ivica kroja potpuno ravna, ali kroj može imati i relativno zakrivljenu ivicu, međutim, postupak je potpuno identičan ovom koji prikazujem.
Špenadlama pričvrstite kroj za materijal i profircajte sitnim bodom liniju, prateći ivicu kroja.


Dobro ojačajte krajeve firca, kako se isti ne bi oparao. Uklonite kroj sa materijala. Dobili ste faltu ukupne širine 8 - 10 cm.


Prepeglajte faltu, ravnomerno je šireći sa obe strane profircanog šava.


Firc zadržite sve dok ne prišijete opšivak okovratnika i volan struka. Ukoliko vaš kroj nema volan, proštepajte mašinom faltu od struka do poruba, ostavljajući gornji deo falte samo profircanim.Kada ste sastavili celu postavu - i prednje i zadnje delove, kao i dodali rukave, uklonite konac sa falte. I to je to! Dobili ste faltu za komociju. Nije bilo posebno teško, zar ne?


Povezani članci