Feb 10, 2014

Mali saveti: Dužina rupice za dugmad četvrtastog oblika


Mislila sam da uvedem zasebnu sekciju u kojoj ću povremeno deliti male, ali veoma korisne savete o šivenju, krojačkom priboru, organizaciji prostora i rada, i slično. Saveti će obično biti ilustrovani crtežima ili fotografijama, koje će same po sebi biti dovoljne, ali ću dodati i kratak tekst, sa dodatnim pojašnjenjem.

rupica-za-cetvrtastu-dugmad

Prvi savet u nizu odnosi se na odmeravanje dužine rupice za dugme kada je dugme četvrtastog oblika. Dakle, kod ovakvih dugmića, uvek merite širinu dugmeta po dijagonali, kako biste se osigurali da će rupica biti dovoljno široka da dugme kroz nju prođe. Ako merite dužinu stranice dugmeta, najverovatnije ćete završiti sa preuskom rupicom kroz koju nećete moći da provučete dugme. Pitajte me otkud znam...

Random tips: Buttonhole length for square buttons


I was thinking of adding a new section to the blog, where I would give random tips about sewing, sewing tools, space and work organization and similar topics. The tips would be illustrated with self - explanatory drawings or photos, but I'd add a brief comment to each of them. 

buttonhole-length-for-square-buttons


The first in a row is a tip for measuring a buttonhole length when a button has a square shape. When having a square button, measure the length of its diagonal instead its edge - this way the buttonhole will be long enough to pull the button through it without a problem. Otherwise, you might end up with a tight buttonhole you won't be able to pull the button through. Ask me how I know...