Aug 8, 2013

Liebster nagrada / The Liebster award

Moja dobra drugarica, i koleginica blogerka, Otkačena, me pre neki dan počastila lepom nagradom (hvala curo!) i kraćim upitnikom na koji treba da odgovorim.
 1. Jeste li zaljubljeni?
  Do ušiju! Svaki dan se iznova zatreskam. I ponašam se kao neka tinejdžerka... ali ne marim, uživam u tome.
 2. Šta radite kad vidite nekoga ko baca papir na ulicu?
  Svaki put opsujem u sebi. Nekad odreagujem, nekad ne. Zavisi od raspoloženja.
 3. Psi ili mačke, kome ste privrženiji?
  Volim i jedne i druge, ali malo više naginjem ka mačkama. Volim njihovu nezavisnost, volim čak i to što su ćudljive.Valjda me podsećaju na samu sebe.
 4. Predložite dobru knjigu.
  Vladan Desnica - Proljeća Ivana Galeba
 5. Koju zemlju želite da posetite, a još niste?
  Odakle da krenem? Meksiko, Brazil, Nemačku, Francusku, Argentinu, Japan, Kinu.... Mislim da bih išla bilo gde, samo da se ide!
 6. Sport ili muzika, šta vam je draže?
  Muzika! Smotana sam kao sajla...
 7. Šta vas inspiriše?
  U kreativnom smislu - sve što moje oči mogu da vide: boje i oblici.
  Generalno, u životu - ljubav i vera u dobre ljude.
 8. Čime se rekreirate?
  Povremeno vozim bicikl na Adi. Pretim sebi da ću uskoro krenuti na neki aerobik, ali to ostaje samo na rečima.
 9. Koje vam je omiljeno jelo?
  Pijani rezanci! Pileći bataci prečeni u rerni, zalivani pivom, i začinjeni belim lukom. U moču od piva se na kraju doda skuvana testenina, i jede se do iznemoglosti :-). Odlična varijacija je i sa ćurećim mesom i tamnim pivom.
 10. Da možete da birate svoje ime, koje bi bilo?
  Kad sam bila dete, htela sam da se zovem Jelena. Međutim, sada mi Ana mnogo bolje zvuči. 
 11. Koji je vaš hobi?
  Treba li da odgovaram na ovo?
11 činjenica o meni, po viđenju mog muža (moram da napomenem da se ne slažem u svemu sasvim sa njim):
 • Snalažljiva sam (hm... mogla bih da budem i snalažljivija!)
 • Imam relativno mala stopala spram svoje visine (visoka sam 175cm, nosim cipele broj 39 - meni se čini da je ovaj odnos skladan)
 • Samosvesna sam (i samokritična, dodala bih!)
 • Druželjubiva sam i komunikativna, ali ne volim da vodim trivijalne razgovore (tačno!)
 • Nisam apsolutni konformista, umem da učinim udobnim prostor oko sebe (apsolutno tačno!)
 • Volim da se šminkam i da se doterujem, i volim da pričam o tome (... pa ne pričam baš toliko...)
 • Posvećena sam i uporna (priznajem!)
 • U toku dana mi je potrebno da imam neko vreme samo za sebe (o, da!)
 • Volim da putujem (obožavam!)
 • Volim stvari koje su blago neuobičajene, a istovremeno klasične i jednostavne (da, da)
 • Volim da budem u centru pažnje (khm, khm!)
Lista blogera kojima prosleđujem nagradu nalazi se na dnu posta.

Moja pitanja za njih:
 1. Najranije sećanje iz detinjstva?
 2. Da li vas je, zašto, i kada, vaš hobi doveo do ludila?
 3. Volite li da pričate sa životinjama / kućnim ljubimcima? Da li im tepate dok pričate?
 4. Koliko poslova ste promenili do sada? Koji vam je bio omiljeni, a koji omraženi?
 5. Da li ste introvertni ili ekstrovertni? Pričate li mnogo ili ste ćutolog?
 6. Kako ste rešili da pišete blog?
 7. Da li ste živeli u inostranstvu, ili razmišljali da odete iz svoje zemlje? Šta je bio razlog tome?
 8. Koju hravnu nikako ne volite?
 9. Bez kog komada garderobe, cipela ili aksesoara ne biste mogli da živite?
 10. Da možete da birate, koga ili šta biste poveli tj. poneli sa sobom na pusto ostrvo?
 11. Koliko imate godina?


A good friend of mine and a fellow blogger, Otkačena, passed me a blog award the other day (thanks darling!), along with a list of questions I should answer to.
 1. Are you in love?
  Totally! I fall in love a bit more every day. I feel as if I was a teenager, but I don't care, I enjoy it.
 2. What do you do when you see someone tossing a piece of paper on street?
  Each time I swear silently. Sometimes I say something out loud, sometimes I don't. It depends on my mood.
 3. Cats or dogs, which ones do you prefer?
  Love them both, but I prefer cats a bit more. I like that they're independent, and I love their moodiness. I guess they remind me of myself.
 4. Recommend a good book.
  Vladan Desnica - The Summers of Ivan Galeb
 5. Which country you haven't visited yet, but would love to?
  Where should I begin? Mexico, Brasil, Germany, France, Argentina, Japan, China... I wouldn't ming travelling anywhere!
 6. Sports or music, which one do you prefer?
  Music! I am way to clumsy...
 7. What inspires you?
  Creatively - everything my eyes can see: shapes and colors.
  In life - love and having faith in good people.
 8. How do you recreate yourself?
  I drive a bicycle on a local lake occasionally. I've been making threats to myself that I'd start practicing some sort of aerobics, but that hasn't happened yet.
 9. What's your favorite meal?
  Drunk pasta! Chicken legs baked in an oven, poured by beer and spiced with garlic. Once the meet is baked, a cooked pasta is added to the beer sauce. I can eat this until I'm stuffed :-). An excellent variation on it is with turkey meat and dark beer.
 10. If you could choose your own name, what name would it be?
  When I was a kid, I wished my name had been Jelena. However, Ana sounds better to me now. 
 11. What is your hobby?
  Do I really need to answer?
11 facts about me, according to my husband (I have to say I don't agree with him on everything):
 • I'm worldy-wise (hm... I think I'm not worldy-wise enough!)
 • I have relatively small feet compared to my height (I am 175cm tall and I wear size 39 - I don't think this ratio is off)
 • I am self-conscious (I'd add self-critical as well!)
 • I am friendly and social, but I dislike small-talk (true!)
 • I am not an absolute conformist, I can make cozy the place I'm in (absolutely true!)
 • I like putting on a makeup and dressing up, I also like talking about it (... well, I don't talk about it THAT much...)
 • I am dedicated and persistent (I am, I admit!)
 • I need some time on my own during the day (oh, yes I do!)
 • I like traveling (love it)
 • I like things and clothes that are rather unusual, yet classical and simple (yeah...)
 • I like being in the center of attention (khm, khm!)
The list of bloggers I pass this award to can be found on the bottom of this post. 

Here are my questions for them:
 1. What's your first childhood memory?
 2. Has your hobby ever driven you crazy, and if so - why?
 3. Do you like talking to pets / animals? While talking to them, do you babble?
 4. How many jobs have you changed so far? Which one was your favorite and which one did you hate?
 5. Are you an introvert or an extrovert? Do you talk a lot, or are you the silent one?
 6. What made you start blogging?
 7. Have you ever lived abroad, or thought of moving out from your country? What was the reason for it?
 8. Is there any food you hate?
 9. Which garment, shoes or accessories you can't imagine living without?
 10. If you could choose, whom or what would you take with you to a deserted island? 
 11. How old are you?


 1. Elizabeth of Sewn
 2. Rosy of Sewingadicta
 3. Dibs of Dibs and the Machine
 4. Jodi of Jodi Made
 5. Jelena - Krpena lutkica
 6. Amanda's Adventures in Sewing
 7. Dragica - Made by me
 8. Negoslava
 9. Milja
 10. Afrodita
 11. Vessna - pa štaš' ti sad?