Mar 7, 2014

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala


Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Vreme je da iskrojimo materijal za Zlata suknju. Zavisno od varijacije koju šijete, pratite odgovarajući krojni plan koji stoji u instrukcijama kroja, kako biste uštedeli materijal i iskoristili ga na optimalan način.

Ukoliko šijete varijaciju B, presecite krojne delove A i D duž naznačene linije bordure.
Ukoliko šijete varijaciju C, savijte (nema potrebe da sečete) gajke za kaiš duž naznačenih linija.

Potrebno je iskrojiti sledeće krojne delove:

Varijacija A
 • A - prednji panel suknje: 1x sa pregibom tkanine
 • B - džep: 2x 
 • C - prednji pojas: 2x sa pregibom tkanine
 • D - zadnji panel suknje: 1x sa pregibom tkanine
 • E - zadnji pojas: 2x sa pregibom tkanine


varijacija A
Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Varijacija B

materijal A
 • A1 - prednji panel suknje: 1x sa pregibom tkanine
 • B - džep: 2x
 • D1 - zadnji panel suknje: 1x sa pregibom tkanine
materijal B
 • A2 - prednjia bordura suknje: 1x sa pregibom tkanine
 • C - prednji pojas: 2x sa pregibom tkanine
 • D2 - zadnja bordura suknje: 1x sa pregibom tkanine
 • E - zadnji pojas: 2x sa pregibom tkanine


varijacija B
 Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Varijacija C
 • A - prednji panel suknje: 1x sa pregibom tkanine
 • B - džep: 2x
 • C - prednji pojas: 2x sa pregibom tkanine
 • D - zadnji panel suknje: 1x sa pregibom tkanine
 • E - zadnji pojas: 2x sa pregibom tkanine

varijacija C
Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala
Postava, za sve varijacije
 • F - postava džepa: 2x
 • G - prednji panel postave: 1x sa pregibom tkanine
 • H - zadnji panel postave: 1x sa pregibom tkanine

postava, za sve varijacije
Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Potrebno je preneti na materijal samu konturu kroja, kao i pune linije koje predstavljaju pregibe falti. Takođe, prenesite na kroj i markere za šivenje falti (zaokruženi crvenom bojom). Opciono, možete preneti na materijal i isprekidane linije pregiba gajki.
Za varijacije A i B potrebno je precizno naglasiti uglove koje prave gornja ivica panela suknje i gajke za kaiš.

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala


Ne zaboravite da Štepalica krojevi nemaju uključene i dodatke za šavove, pa je potrebno dodati ih pre iskrajanja materijala. Preporučujem da dodate 1 - 1,5 cm široke dodatke za šavove duž svih ivica kroja, sem na porubu, za koji je potrebno ostaviti 2 - 2.5 cm dodatne dužine.

Pokazaću vam i tehniku koju sam ja koristila za obeležavanje pregiba gajki, tzv. labavi firc, koji veoma precizno i simetrično obeležava liniju šava na oba sloja tkanine, u slučaju da je materijal krojen dvoslojno ili sa pregibom tkanine. Napominjem da ovaj metod nije najbrži način rada.

Dakle, tkaninu sam presavila na pola po širini i iskrojila panele suknje sa pregibom tkanine. Ostavila sam potrebne dodatke za šavove.

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Duž gornje i donje ivice kroja sam pravila male zaseke u materijalu, na mestima gde su počeci i krajevi oznaka pregiba falti.

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Potom sam uklonila papirni kroj sa tkanine, i kredom obeležila linije pregiba falti, spajajući prethodno obeležene tačke duž gornje i donje ivice materijala.

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Koristeći labavi firc, prošila sam koncem u kontrastnoj boji oba sloja tkanine, prateći prethodno iscrtane duži.

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Kada su sve linije profircane, laganim potezima sam širila slojeve tkanine, dok se firc nije zategao jednako na oba sloja. Potom sam prosekla  niti konca između dva sloja materijala.

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Rezultat su simetrično obeležene linije pregiba, koje se lako mogu ukloniti izvlačenjem konca iz materijala.

Šivenje Zlata suknje: #5 krojenje materijala

Šivenje Zlata suknje - članci

U ponedeljak počinjemo da šijemo suknju. Krenućemo sa šivenjem gajki na varijacijama A i B.

Pratite dalje postove!


Kupovina kroja


Zlata kroj za suknju košta $11.98, ali kupci iz Srbije ovaj šnit mogu kupiti za upola manje novca, tj. za 500 RSD.

Kroj se može kupiti u dolarskoj valuti preko moje onlajn prodavnice na Etsy sajtu, ili uplatom novca u dinarskoj valuti na moj žiro račun.

Napominjem da dinarske cene ne važe ukoliko kupujete preko Etsy prodavnice.

Za sve dodatne informacije o kupovini, molim vas šaljite mi email na adresu: anajan.stepalica [at] gmail [dot] com.


Povezani tekstovi

No comments:

Post a Comment